Na rysunku przedstawiono geometryczną interpretację jednego z niżej zapisanych układów równań. 

Wskaż ten układ.

A. 

B

C. 

 D.