Na podstawie informacji z poniższego fragmentu tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków w wodzie wybierz zdanie prawdziwe.

 

 

S – substancja słabo rozpuszczalna w wodzie
N – substancja praktycznie nierozpuszczalna w wodzie
R – substancja dobrze rozpuszczalna w wodzie

 

A. Wodorotlenek wapnia słabo rozpuszcza się w wodzie.
B. Wodorotlenek wapnia nie rozpuszcza się w wodzie.
C. W tabeli nie podano informacji o rozpuszczalności wodorotlenku wapnia.
D. Wodorotlenek wapnia dobrze rozpuszcza się w wodzie.