Ile co najwyżej gramów wodorotlenku wapnia można rozpuścić w 1000 g wody w temperaturze 20°C?

A. 2,6  B. 0,26      C. 0,16   D. 1,6