Do podanych punktów planu tekstu dopisz odpowiadające im numery akapitów. 

1. Wyższy sens funkcji fizjologicznych.                               ……………………

2. Biologiczny i duchowy wymiar miłości.                             ……………………

3. Przewaga nienawiści i potrzeba miłości.                           ……………………