Określ funkcję, którą pełni w całym tekście zdanie rozpoczynające ostatni akapit.

...

...

...