Wyjaśnij celowość zastosowania w akapicie 4. czasowników w pierwszej osobie liczby pojedynczej i liczby mnogiej. 

1 os. l. poj. ...

...

...

1 os. l. mn. ....

...

...