Do każdego z podanych zdań dobierz funkcję językową, która w nim dominuje.

A. fatyczna   B. informacyjna    C. impresywna    D. ekspresywna 
 Lp.

Zdanie z tekstu

Funkcja językowa

 1.

Dialog Platona, w którym mówi się o miłości, nosi tytuł Uczta.

 

 2.

Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą.

 

 3. 

Kochając, cieszę się, że jesteś.