Uzupełnij tabelę.

A. Spośród podanych środków stylistycznych:

personifikacja,          apostrofa,      antyteza,        wyliczenie,     inwersja

wybierz trzy, które autorka zastosowała w zdaniu: Czasem [miłość] jest rozsądna, czasem szalona, czasem niszczy, czasem buduje, bywa ślepa, ale i zdumiewająco przewidująca, jakby otrzymywała nagle przenikliwe widzenie przyszłości.

 B. Określ rolę każdego z nich w budowaniu obrazu miłości.

A. Środek stylistyczny

B. Rola środka stylistycznego