Na mapie numerami od I do V oznaczono położenie pasm górskich.

  

Zaznacz zestaw, w którym podano oznaczenia pasm górskich o przebiegu południkowym.

A. III, IV B. I, III, V C. V, IV D. I, II, V