Uzasadnij, że trójkąty prostokątne ABC i KLM przedstawione na rysunku są podobne.


...