Dane są kula o środku w punkcie O i promieniu r oraz walec o promieniu podstawy r i wysokości r.

Na podstawie informacji wybierz zdanie prawdziwe.

A. Objętość kuli jest równa objętości walca.
B. Objętość kuli jest 2 razy większa od objętości walca.
C. Objętość walca stanowi 3/4 objętości kuli.
D. Objętość walca jest 3 razy mniejsza od objętości kuli.