Maciek rysuje siatkę ostrosłupa prawidłowego, którego podstawą jest kwadrat o środku w punkcie O i boku długości 8

Czy trójkąt ABW o bokach długości odpowiednio: 8, 5, 5 może być ścianą boczną takiego ostrosłupa? Wybierz odpowiedź T (tak) lub N (nie) i jej uzasadnienie spośród zdań A–C.


ponieważ

 A. 

trójkąt ABW jest równoramienny.

 B.

odległość OE jest mniejsza niż wysokość EW trójkąta ABW.


 C.

odległość OE jest większa niż wysokość EW trójkąta ABW.