Na rysunku przedstawiono prostokąt, którego wymiary są opisane za pomocą wyrażeń.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Jeden z boków prostokąta ma długość 8.

  P 

    F 

Obwód prostokąta jest równy 20.

  P

    F