Ola codziennie, przez tydzień, odczytywała o 7 rano temperaturę powietrza. Oto podane (w °C) wyniki jej pomiarów: −2, 3, 4, 0, −3, 2, 3.

Wybierz odpowiedź, w której podano poprawne wartości średniej arytmetycznej, mediany i amplitudy (różnica między wartością najwyższą i wartością najniższą) zanotowanych temperatur.

 

Średnia arytmetyczna (°C)

Mediana (°C)

Amplituda (°C)

 A.

7

0

1

 B.

1

0

7

 C.

7

2

1

 D.

1

2

7