Rzucamy jeden raz sześcienną kostką do gry. Oznaczmy przez p2prawdopodobieństwo wyrzucenia liczby podzielnej przez 2, a przez p3–prawdopodobieństwo wyrzucenia liczby podzielnej przez 3.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Liczba p2 jest mniejsza od liczby p3.

 P    

  F   

Liczby p2 i p3 są mniejsze od 1/6 .

 P

  F