Prędkość średnia piechura na trasie 10 km wyniosła 5 km/h , a prędkość średnia rowerzysty na tej samej trasie była równa 20 km/h.

O ile minut więcej zajęło pokonanie tej trasy piechurowi niż rowerzyście? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. 30 minut B. 60 minut C. 90 minut D. 120 minut