Które wyrażenie algebraiczne opisuje długość analogicznego do x odcinka dla wzoru złożonego z n płytek? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. 6n B. 6n – 4 C. 4n – 2 D. 4n + 2