Ułożono wzór z 5 płytek, jak na rysunku.

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Odcinek x ma długość

A. 20 cm B. 22 cm C. 26 cm D. 30 cm