Rozwinięcie dziesiętne ułamka  jest równe 0,1(378).

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Na pięćdziesiątym miejscu po przecinku tego rozwinięcia znajduje się cyfra

A. 1 B. 3 C. 7 D. 8