Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Liczbą większą od 1/3 jest

A. B. C. D.