Źródło: www.elektor.umk.pl

Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Plakat zachęca do

A. humanitarnego traktowania zwierząt.
B. prowadzenia zdrowego stylu życia.
C. wspólnych niedzielnych spacerów.
D. aktywnego uczestnictwa w wyborach.