Wskaźnik inflacji w Polsce w latach 2007–2011 wyrażony w procentach

Na podstawie: www.stat.gov.pl

 

Oceń, które z poniższych zdań dotyczących wykresu jest fałszywe. Zaznacz F przy zdaniu fałszywym.

1. W pierwszym półroczu 2007 r. wartość wskaźnika inflacji była niższa niż w pierwszym półroczu 2009 r. F
2. W lipcu i sierpniu 2010 r. wartość wskaźnika inflacji utrzymywała się na tym samym poziomie. F
3. W latach 2007–2011 wartość wskaźnika inflacji wykazywała stałą tendencję wzrostową. F