Walczący i zabici na frontach I wojny światowej (dane szacunkowe w milionach)

Kraj Szacunkowa liczba zmobilizowanych w ciągu 4 lat Zabici i zmarli z ran w ciągu 4 lat
Rosja 13 1,8
Niemcy 13 2,0
Austro-Węgry 9 1,0
Francja 8 1,4
Wielka Brytania 8 1,0

Na podstawie: A. Radziwiłł, W. Roszkowski, Historia 1871–1939, Warszawa 1998.

Oceń, czy poniższe zdania dotyczące danych zawartych w tabeli są prawdziwe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Podczas I wojny światowej państwa centralne powołały do wojska więcej żołnierzy niż państwa Ententy. P F
Spośród państw wymienionych w tabeli na frontach I wojny światowej najwięcej żołnierzy zginęło w armii niemieckiej. P F