Program brytyjskiego polityka przedstawiony w 1895 roku

Moim najgłębszym marzeniem jest rozwiązanie kwestii społecznej. Aby uratować czterdzieści milionów mieszkańców Zjednoczonego Królestwa od zgubnej wojny domowej, my, politycy, musimy zdobyć nowe ziemie, aby rozmieścić na nich nadmiar ludności, aby uzyskać nowe rynki zbytu towarów produkowanych w fabrykach i wydobywanych w kopalniach. Imperium, mówiłem to zawsze, to kwestia żołądka. Jeśli nie chcecie wojny domowej, musicie stać się imperialistami.

Na podstawie: J. Pajewski, Historia powszechna 1871–1918, Warszawa 1999.

Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Autor programu wzywa do

A. unowocześnienia sposobu produkcji w fabrykach.
B. wprowadzenia praw socjalnych dla robotników.
C. zaprzestania podbojów terytorialnych.
D. zdobywania nowych kolonii.