Uzupełnij poniższy tekst – przyporządkuj do każdego zdania właściwą odpowiedź spośród oznaczonych literami A–C.

Władcy Rosji zostali przywołani #.3. ____.

A. tylko w tekście 1. B. tylko w tekście 2. C. w obu tekstach