Uzupełnij poniższy tekst – przyporządkuj do każdego zdania właściwą odpowiedź spośród oznaczonych literami A–C.

Tekst #. to fragment aktu #.2. ____.

A. konfederacji B. abdykacji C. detronizacji