Uzupełnij poniższy tekst – przyporządkuj do każdego zdania właściwą odpowiedź spośród oznaczonych literami A–C.

Władca określony w tekście 1. jako z Bożej łaski król Polski, Wielki Książę Litewski to #.1. ____.

A. Zygmunt II August B. Jan Kazimierz Waza C. Stanisław August Poniatowski