Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Szereg, w którym uporządkowano chronologicznie wydarzenia dotyczące Rzeczypospolitej w dobie stanisławowskiej, to

A. podpisanie II rozbioru Polski → uchwalenie Konstytucji 3 maja → zawiązanie konfederacji targowickiej.
B. uchwalenie Konstytucji 3 maja → zawiązanie konfederacji targowickiej → podpisanie II rozbioru Polski.
C. zawiązanie konfederacji targowickiej → uchwalenie Konstytucji 3 maja → podpisanie II rozbioru Polski.

D. uchwalenie Konstytucji 3 maja → podpisanie II rozbioru Polski → zawiązanie konfederacji targowickiej.