W wyniku opisanych zmian nastąpił wzrost znaczenia #.3 ____.

#.3 A. króla B. izby poselskiej C. senatu