Miało to miejsce w #.2 ____.

#.2 A. XVI wieku B. XVII wieku C. XVIII wieku