Przedstawiony tekst dotyczy rozwoju #.1 ____.

#.1 A. administracji państwowej B. systemu podatkowego C. systemu parlamentarnego