#.2 Wyprawa Vasco da Gamy pod koniec XV wieku. A B C D