#.1 Wyprawa Krzysztofa Kolumba w 1492 roku. A B C D