Źródła: E. Charytonow, Zarys historii architektury, Warszawa 1963;
Historia sztuki. Polska architektura, t. 17, Warszawa 2010;
www.panoramio.com;
M. Biskup, Wojna trzynastoletnia, Kraków 1990.

Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Budowle, które powstały w epoce średniowiecza, są przedstawione na ilustracjach oznaczonych numerami

A. 1 i 2.
B. 2 i 3.
C. 3 i 4.
D. 1 i 4.