a. b. c.

Źródło: www.symbolereligijne.org

Tekst 1.

Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem* ku czci Pana, Boga twego.
* Szabat – siódmy dzień tygodnia ustanowiony jako święto na pamiątkę odpoczynku Boga po stworzeniu świata.

Źródło: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Wj 20, 9–10, Poznań – Warszawa 1980.

Tekst 2.

Jezus [...] nauczał ich tymi słowami: […] Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół […].

Źródło: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Mt 5, 1–2, 43–44, Poznań – Warszawa 1980.

Tekst 3.

Abu Bekr* relacjonuje, że Prorok powiedział: „Allah może gniewać się za wszystkie nasze grzechy – ale za nieposłuszeństwo wobec rodziców czeka cię kara.”

* Abu Bekr – pierwszy kalif panujący w latach 632–634.

Źródło: Wiek XV–XVI w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 1997.

Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Z islamem wiążą się

A. symbol b. i tekst 2.
B. symbol a. i tekst 1.
C. symbol b. i tekst 3.
D. symbol c. i tekst 1.