Walki gladiatorów kojarzą się ze wspaniałymi amfiteatrami. Jednak zanim zaczęto wznosić przystosowane do tego rodzaju widowisk budowle, walki gladiatorów miały już swoją długą, dawną tradycję. Początki tych walk różnie naświetlano, jednak jako najbardziej prawdopodobne przyjmuje się wyjaśnienie Festusa*: według niego istniał pierwotnie zwyczaj zabijania na grobach zasłużonych żołnierzy ludzi skazanych na śmierć.

* Festus – historyk (żył w latach 320–379).


Na podstawie: L. Winniczuk, Ludzie, zwyczaje i obyczaje […], Warszawa 2012.

Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Powyższy tekst opisuje zjawiska związane z kręgiem cywilizacji

A. starożytnej Mezopotamii.
B. starożytnego Rzymu.
C. starożytnego Izraela.
D. starożytnego Egiptu.