Przez siedem lat nie padał deszcz na Terze; w ciągu nich uschły wszystkie drzewa na wyspie prócz jednego. Gdy zatem Terejczycy zapytali wyroczni delfickiej, co począć, doradziła im Pytia założenie nowej osady w Libii w północnej Afryce. Mieszkańcy Tery powzięli więc uchwałę, żeby z każdej dwójki braci wysłać tam jednego, wybranego losem.

Na podstawie: Herodot, Dzieje, t. I, tłum. S. Hammer, Warszawa 1959.


Wielka kolonizacja grecka