Proces przemian rozpoczął się ok. 10 tysięcy lat p.n.e. w kilku rejonach Bliskiego Wschodu i południowej Azji. Niósł ze sobą zmiany w gospodarce, technice i organizacji społecznej. Zastosowano nowe metody wytwarzania żywności poprzez wykorzystanie dziko rosnących zbóż i innych roślin, a następnie ich uprawę. Udomowiono dzikie zwierzęta. Do obróbki narzędzi zaczęto stosować technikę szlifowania. Gruntowne przemiany gospodarcze wymusiły osiadły tryb życia. Po upływie kilku tysiącleci zaczęła również rozwijać się metalurgia.

Na podstawie: Encyklopedia szkolna. Historia, Warszawa 1999.

Oceń, które z poniższych zdań odnoszących się do skutków przemian w życiu człowieka jest prawdziwe. Zaznacz P przy zdaniu prawdziwym.

1. W wyniku przemian, które opisano w tekście, tryb życia zmienił się na koczowniczy. P
2. W wyniku przemian, które opisano w tekście, doszło do powstania osiadłych wspólnot rolników. P
3. W wyniku przemian, które opisano w tekście, wykształciły się pierwsze organizacje zbieracko-łowieckie. P