Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

W oficjalnej sytuacji komunikacyjnej imprezą nazwiemy

A. rozpoczęcie roku szkolnego.        
B. odsłonięcie pomnika.
C. festiwal muzyczny.
D. zaprzysiężenie prezydenta.