W którym słowniku sprawdzisz, jaki przymiotnik jest poprawnym uzupełnieniem zwrotu mieć ____ orzech do zgryzienia? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. W słowniku ortograficznym.
B. W słowniku antonimów.
C. W słowniku frazeologicznym.
D. W słowniku terminów literackich.