Uzupełnij artykuł hasłowy tak, aby powstał związek frazeologiczny, którego znaczenie jest zgodne z podanym objaśnieniem. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Czytać__________ – domyślać się tego, co nie jest napisane lub nie zostało powiedziane wprost, wyraźnie.

A.  jednym tchem
B. od deski do deski
C. wszystko jak leci
D. między wierszami