Dokończ zdanie – wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie spośród 1–3.

W zdaniu Nazywano  je  pogardliwie magazynami książek używanych, ale ciągłość użycia była tu częścią uroku podkreślony wyraz jest

A.

spójnikiem

użytym w celu

 1.

zastąpienia rzeczownika antykwariaty.

 2.

wprowadzenia zdania podrzędnego.

B.

zaimkiem

 3.

wskazania wykonawcy czynności.