Wskaż właściwe uzupełnienie zdania podanego poniżej. Wpisz literę A, B albo C.

Z treści trzeciego akapitu wynika,
że antykwariaty były dla Juliana Barnesa _____.

 A.

marnymi namiastkami księgarni

 B.

skarbnicami starych książek

 C.

muzealnymi ekspozycjami starodruków