Która informacja dotycząca dzieciństwa bohatera tekstu jest fałszywa? Zaznacz F we właściwym miejscu.

1.

Rodzice nauczyli go szacunku do książek.

 F 
2.

Jego rodzina utrzymywała się ze sprzedaży książek.

 F
3.

Ograniczony dostęp do telewizji przyczynił się do rozwoju jego zainteresowań literaturą.

 F