Oceń, czy poniższe informacje dotyczące funkcji wyrazów użytych w bajce ORZEŁ I SOWA są prawdziwe. Wybierz T, jeśli informacja jest prawdziwa, lub N – jeśli jest fałszywa.

1. Wtem – zapowiada nagły zwrot w akcji.   T     N 
2. Natychmiast – sygnalizuje szybkie następowanie po sobie zdarzeń.   T    N