Oceń poprawność stwierdzeń zamieszczonych w tabeli.

Utwór ORZEŁ I SOWA jest bajką, ponieważ

1.   

bohaterowie zwierzęcy reprezentują określone typy ludzkie.

2.

ze zwięźle opisanego zdarzenia wynika pouczający wniosek.

3.

występujące w nim postaci są szczegółowo scharakteryzowane.

4.

wypowiedzi postaci są zapisane w formie mowy zależnej.

 Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Tylko stwierdzenie 1. jest poprawne.
B. Tylko stwierdzenia 1. i 2. są poprawne.
C. Tylko stwierdzenie 2. jest poprawne.
D. Tylko stwierdzenia 3. i 4. są poprawne.