Które powiedzenie zawiera myśl podobną do morału wynikającego z bajki? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Nie ma nic gorszego nad udawanie dobroci.
B. Bywa, że i w słabości czasem siła tkwi.
C. Poznać po mowie, co kto ma w głowie.
D. Nie chwal dnia przed zachodem słońca.