Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zachowanie sowy wobec orła świadczy o jej

A. małostkowości.
B. wytrwałości.
C. wyniosłości.
D. szlachetności.