Oblicz czas swobodnego spadku metalowej kulki z wysokości 20 m. Przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego g=10 m/s2 i pomiń opór powietrza. Zapisz obliczenia.

Odpowiedź: ...