Dokończ poniższe zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

W wypowiedzeniu kończącym tekst – Całe miasta postawione bez jednej cegły, metalowego pręta, metra kwadratowego szyby! – autor wyraża

A. podziw dla ludzkiej zaradności.
B. troskę o bezpieczeństwo lokatorów.
C. niewiarę w wytrzymałość konstrukcji.
D. współczucie dla mieszkańców slumsów.